Skrik media


Produkt:

Visuell identitet, Hjemmeside, Markedsmateriell


Litt om kunden

Skrik Media er startet av strateger, markedsførere og bedriftsledere som så seg leie av at markedsbudsjettet var et svart hull hvor man ikke kunne se effekten av markedsføringen. De samlet designere, rådgivere og utviklere som hadde samme mentalitet, og gikk inn for å hjelpe bedrifter i sitt nettverk. Gjetord om gode resultater spredte seg raskt, og siden den gang har gruppen vokst til å bli et nasjonalt selskap med kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger.

PROSJEKTET

SKRIK jobber i en bransje som vår egen, der konkurransen er tøff, og viktigheten med å skape tillit til kunden er stor. SKRIK var med hele veien, og var klar og tydelig på hvilken rettning de ville gå for sitt nye brand og sin nye hjemmeside.

Innledningvis startet vi med å besøke oppdragsgiver for å få en god innføring i bedriften, og bli kjent med de fantastiske folkene som jobber der. Kort tid etter gikk teamet i gang med å bygge profilen, med en klar plan på hvordan bedriftens identitet skulle bygges.

RESULTAT

Vi ble imponert av alle forberedelsene SKRIK gjorde på forhånd av prosjektstart. Vi fikk klare rettningslinjer samtidig som vi fikk spillerom til egne kreative løsninger. Sammarbeidet med SKRIK gjorde at dette prosjektet ble effektivt og lærerikt.
Etter levert produkt, jobber vi fremdeles aktivt med å markedsføre deres brand og oppretteholde ønsket identitet i markedet.