Monk er opptatt av å levere optimal service til våre kunder. Vi trenger din tilbakemelding for å bli bedre, det vil være til stor hjelp for oss.

Kun 5 spørsmål - På forhånd, tusen takk tag_faces

Dette er informasjon som vi vil bruke i vårt  kvalitetssikringssystem og for å kunne yte enda bedre service i fremtiden. 
Svarene behandles konfidensielt.

 

KUNDEUNDERSØKELSE
Navn
Navn
Frivillig
Kryss av nedenfor hvert spørsmål, i mellom 1-5. 1 er dårligste og 5 er beste karakter
1. Hvor fornøyd er du med samarbeidet med prosjektleder i MONK? *
2. Hvor fornøyd er du med kvaliteten på det vi leverer? *
3. Hvor fornøyd er du med MONK sine leveringstider? *
4. Hvor fornøyd er du med MONK totalt sett? *
5. Vil du anbefale MONK til andre bedrifter? *